PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Cívis Ház Zrt. beszerzési hirdetménye

Beszerző, ajánlatkérő neve és címe:
Cívis Ház Zrt.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel: 52/503-111 E-mail: csonka.gabriella@civishaz.hu
Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11738008-20238757-00000000

Választott eljárás típusa:
Nyílt beszerzési eljárás

A szerződés megnevezése, amelyre ajánlatot kérnek:
Tartós bérleti szerződés. A szerződés időtartama 48 hónap, amely a jármű átadásával kezdődik.

A beszerzés tárgya, mennyisége, a teljesítés helye:
Egy darab Škoda Superb L&K 2.0 TDI 4x4 DSG SCR típusú gépjármű beszerzése tartós bérleti szerződés keretében.
A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.

A teljesítés határideje:
A járművet a szerződéskötést követően legkésőbb 16 hét belül át kell adni a bérlő részére.

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció rendelkezésre bocsátása:
Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag a dokumentáció 10.000.- Ft+ÁFA összegű ellenértékének az ajánlatkérő bankszámláján történő jóváírását és e-mailben tett igénybejelentést követően, elektronikus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve biztosítja. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit. Az igénybejelentést a csonka.gabriella@civishaz.hu e-mail címre hétfőtől péntekig 9:00-14:00 óra között kell megküldeni, legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző napig, a dokumentáció árának megfizetését igazoló dokumentummal együtt. A dokumentáció megvásárlása az ajánlattétel feltétele, ezért azt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak meg kell vásárolnia. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlattételi határidő:

2018. május 25. - péntek - 11:00 óra