PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Debrecen, Piac u. 19. II. emelet 7. sz. alatti iroda felújítási munkák kivitelezése

Ajánlatkérő:

Cívis Ház Zrt.

4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.

Tel.: (52)503-111

Fax: (52) 503-114

E-mail: rusko.jozsef@civishaz.hu

Versenyeljárás típusa: nyílt, egyfordulós eljárás.

A felhívás tárgya:

Debrecen, Piac u. 19. II. emelet 7. sz. alatti üres helyiség teljes felújítása, bérbeadás céllal, iroda funkcióval. 

A részletes felhívási dokumentáció igényelhető:

Az ajánlatkérő a dokumentációt kizárólag e-mailben tett igénybejelentést követően, elektroni­kus formában, az ajánlattevő által az igénybejelentés során megadott elektronikus levelezési címre, e-mail útján megküldve, ingyenesen biztosítja. Az ajánlattétel feltétele az igénybeje­lentés, melynek tartalmaznia kell az igénylő elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím, jogi személy esetén adó-, és cégjegyzékszám.

Az igénybejelentést munkanapokon a rusko.jozsef@civishaz.hu e-mail címre kell meg­küldeni legkésőbb 14:00 óráig az ajánlattételi határidőt megelőző napig. A dokumentáció át nem ruházható, közzé nem tehető.

Ajánlat beadásának határideje és nyilvános borítékbontás időpontja:

2018. december 11. - kedd - 10 óra.

Helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. szám 109/A iroda.

Eredményhirdetés: A beadást követő 30 napon belül, írásban.

 

Cívis Ház Zrt.